Món Chay

Rong Biển và Ðậu Hủ Dồi Tôm $24.80

Tâm Tre Ðông Cô Xào Ðậu Hủ Nhật $24.80

Chay Rang Muối Tiêu $24.80

Ðậu Hủ Rang Muối Tiêu $21.80

Ðậu Hủ Tương Cay Chay $21.80

Chay Thập Cẩm $24.80

Ðông Cô Bún Tàu Tay Cầm $24.80

Cá Mắm Cà Tím Tay Cầm Chay $24.80