Món Chay

Rong Biển và Ðậu Hủ Dồi Tôm $26.80

Tâm Tre Ðông Cô Xào Ðậu Hủ Nhật $26.80

Chay Rang Muối Tiêu $26.80

Ðậu Hủ Rang Muối Tiêu $24.80

Ðậu Hủ Tương Cay Chay $24.80

Chay Thập Cẩm $26.80

Ðông Cô Bún Tàu Tay Cầm $24.80

Cá Mắm Cà Tím Tay Cầm Chay $26.80