Món Chay

Rong Biển và Ðậu Hủ Dồi Tôm $22.80

Tâm Tre Ðông Cô Xào Ðậu Hủ Nhật $24.80

Chay Rang Muối Tiêu $20.80

Ðậu Hủ Rang Muối Tiêu $18.80

Ðậu Hủ Tương Cay Chay $18.80

Chay Thập Cẩm $20.80

Ðông Cô Bún Tàu Tay Cầm $20.80

Cá Mắm Cà Tím Tay Cầm Chay $20.80