Rau Cải

Nấm Xào Xì Dầu $24.80

Nấm Xào Tâm Tre và Cải $24.80

Ðiệp Khô Xào Rau Cải $28.80

Ðọt Ðậu Hòa Lan Xào Tỏi $24.80

Ðọt Ðậu Xào Không $24.80

Rau Bố Choi Xào Hột Vịt Muối Bắc Thảo $24.80

Rau Bố Choi Xào Không $21.80

Cải Rổ Xào Rượu và Gừng $21.80

Cải Rổ Xào Tỏi $21.80

Rau Muống Xào Hủ Chao và Ớt $24.80

Rau Muống Xào Kiểu Mã Lai $24.80

Ðậu Xào Thịt Bằm Tương X.O. $21.80