Rau Cải

Nấm Xào Xì Dầu $24.80

Nấm Xào Tâm Tre và Cải $24.80

Ðiệp Khô Xào Rau Cải $28.80

Ðọt Ðậu Hòa Lan Xào Tỏi $24.80

Ðọt Ðậu Xào Không $24.80

Rau Bố Choi Xào Hột Vịt Muối Bắc Thảo $20.80

Rau Bố Choi Xào Không $18.80

Cải Rổ Xào Rượu và Gừng $18.80

Cải Rổ Xào Tỏi $18.80

Rau Muống Xào Hủ Chao và Ớt $20.80

Rau Muống Xào Kiểu Mã Lai $20.80

Ðậu Xào Thịt Bằm Tương X.O. $19.80