Rau Cải

Nấm Xào Xì Dầu $26.80

Nấm Xào Tâm Tre và Cải $26.80

Ðiệp Khô Xào Rau Cải $28.80

Ðọt Ðậu Hòa Lan Xào Tỏi $28.80

Ðọt Ðậu Xào Không $28.80

Rau Bố Choi Xào Hột Vịt Muối Bắc Thảo $26.80

Rau Bố Choi Xào Không $24.80

Cải Rổ Xào Rượu và Gừng $24.80

Cải Rổ Xào Tỏi $24.80

Rau Muống Xào Hủ Chao và Ớt $26.80

Rau Muống Xào Kiểu Mã Lai $26.80

Ðậu Xào Thịt Bằm Tương X.O. $24.80