Súp

Súp Vi Cá Bào Ngư $68.80

Súp Vi Cá Thịt Cua $18.80

Súp Vi Cá Gà Miến $16.80

Súp Con Ðiệp Khô và Hải Sâm $9.80

Súp Bắp với Thịt Cua và Bụng Cá $9.80

Súp Ðậu Hủ Ðồ Biển $8.80

Súp Chua Cay $7.80

Súp Cá Ðậu Hủ Rau Mùi $8.80

Súp Măn Vịt $7.80

Súp Thịt Bò Tây Hồ $6.80

Súp Bắp Gà $6.80