Ðồ Biển

Tôm, Cá, Hến

Tôm Lớn Xào Gan Ngỗng $48.00

Tôm Lớn Chiên $48.00

Tôm Xào Tương Mù Tạt $36.80

Tôm Xào Hột Vịt Muối $38.80

Tôm Rang Muối Tiêu $36.80

Tôm Xào Ớt Singapore $36.80

Tôm Xào Ðậu Hòa Lan $36.80

Cá Hầm Gừng Hành $26.80

Cá Xào Bắp $26.80

Cá Ngộ Rang Muối Tiêu $29.80

Cá Ngộ Chưng với Ớt $29.80

Con Ngao Ðen Xào Tương X.O. (Chà Quảy thêm $3.00) $26.80

Con Ngao Ðen Xào Tàu Xì (Chà Quảy thêm $3.00) $26.80


Con Ðiệp, Mực

Con Ðiệp Dồi Tôm $42.80

Con Ðiệp Rang Muối Tiêu $36.80

Con Ðiệp Xào Ớt $36.80

Con Ðiệp Xào Gừng Hành $36.80

Con Ðiệp Xào Hột Ðiều $38.80

Mực Rang Muối Tiêu $26.80

Mực Xào Tương Cay Tứ Xuyên $26.80

Mực Xào Kiểu Mã Lai $26.80

Mực Xào Tương X.O. $26.80