Gà, Vịt, Chim Cút

Vịt Bắc Kinh (nửa con) $32.80

Vịt Bắc Kinh (nguyên con) $58.00

Vịt Dồi Khoai Môn Chiên Giòn $38.80

Vịt Hầm Thập Cẩm $38.80

Vịt Hầm Ðông Cô và Cải $34.80

Sườn Gà Rang Hột Vịt Muối $26.80

Sườn Gà Rang Mắm Tôm $24.80

Sườn Gà Xào Sả $24.80

Sườn Gà Rang Muối Tiêu $24.80

Gà Chiên Giòn $24.80

Gà Xào Tương Tứ Xuyên $24.80

Chim Cút Rang Muối Tiêu $9.80