Gà, Vịt, Chim Cút

Vịt Bắc Kinh (nửa con) $32.80

Vịt Bắc Kinh (nguyên con) $58.00

Vịt Dồi Khoai Môn Chiên Giòn $28.80

Vịt Hầm Thập Cẩm $32.80

Vịt Hầm Ðông Cô và Cải $28.80

Sườn Gà Rang Hột Vịt Muối $22.80

Sườn Gà Rang Mắm Tôm $19.80

Sườn Gà Xào Sả $19.80

Sườn Gà Rang Muối Tiêu $19.80

Gà Chiên Giòn $19.80

Gà Xào Tương Tứ Xuyên $19.80

Chim Cút Rang Muối Tiêu $8.80