Cơm và Mì

Vịt Xé Miến và Cải Hầm Bún $18.80

Mì Xào Ðồ Biển $25.80

Mì Xào Thịt Xé Miến $18.80

Hủ Tiếu Xào Bò Tàu Xì và Ớt $18.80

Hủ Tiếu Xào Bò Kho $18.80

Hủ Tiếu Xào Cải $18.80

Hủ Tiếu Xào Tôm và Trứng (Kiểu Mã Lai) $25.80

Bún Xào Singapore $18.80

Mì Xào Hẹ Giá với Xì Dầu $16.80

Cơm Chiên Ðiệp Khô và Trứng $22.80

Cơm Chiên Cá Mặn và Gà $18.80

Cơm Chiên Thịt Bò $16.80

Mì Xào $18.80

Cơm Trắng $3.00