Ðồ Biển Sống

Tôm Hùm, Cua

Tôm Hùm (Sống, Gừng Hành, Muối Tiêu, Hột Vịt Muối)

Cua Lớn (Gừng Hành, Muối Tiêu, Gan Ngỗng, Hột Vịt Muối)

Cua Nam Cực (Gừng Hành, Muối Tiêu, Gan Ngỗng, Chưng với Tứng và Rượu)

Cua (Gừng Hành, Muối Tiêu, Hột Vịt Muối, Bún Tàu Tay Cầm)

(Các cách nấu khác xin hỏi ý kiến của quản lý viên)


khác

Cá Mú (Chưng, Xào, Xào tương Xí Muội, Chưng Không Xương)

Cá Marwong (Chưng, Xào, Xào tương Xí Muội, Xào với Xì Dầu)

Bào Ngư (Xào, Hấp, với Tương X.O., Mắm Tôm)

Bào Ngư Non (chưng, gừng hành, tương X.O., tàu xì, tỏi)

Hào Tươi Lớn (chưng, gừng hành, tương X.O., tàu xì, tỏi, chiên thêm $0.50)

Cá Parrot (Chưng, Xào, Xào tương Xí Muội, Xào với Ớt)

Cá Vược (chưng, Xào với Ớt, tàu xì, Xào với Xì Dầu)

Cá Chẻm (chưng, tàu xì, Xào tương Xí Muội)

(Các cách nấu khác xin hỏi ý kiến của quản lý viên)