Tráng Miệng

Chè Yến (Ðường Phèn / Nước Dừa / Ðường / Nước Gừng) $28.80

Kem Bánh Ðậu Ðỏ $8.80

Bánh Bao Chỉ Rượu $8.80

Kem Chiên $8.80

Kem Chuối Chiên $8.80

Kem Trái Thơm Chiên $8.80

Kem Bánh Dừa $8.80

Kem với Xoài Pudding $8.80

Trà $2.00