Tráng Miệng

Chè Yến (Ðường Phèn / Nước Dừa / Ðường / Nước Gừng) $38.80

Kem Bánh Ðậu Ðỏ $12.80

Bánh Bao Chỉ Rượu $12.80

Kem Chiên $8.80

Kem Chuối Chiên $8.80

Kem Trái Thơm Chiên $8.80

Kem Bánh Dừa $8.80

Kem với Xoài Pudding $8.80

Trà $2.00