Tay Cầm

Bao Ngư Hải Sâm Chân Vịt và Ðông Cô Tay Cầm $42.80

Ðồ Biển Ðậu Hủ Tay Cầm $32.80

Lẩu Dê với Hai Loại Ðông Co Tay Cầm $42.80

Hải Sâm Ðông Cô Gà Tay Cầm $28.80

Cá Mắm Cà Tím Tay Cầm $26.80

Cá Mặn và Gà Ðậu Hủ Tay Cầm $24.80

Cải Muối Hầm Ba Rọi Tay Cầm $28.80

Tôm với Bún Tàu Tương X.O. Tay Cầm $38.80

Tôm với Bún Tàu Saté Tay Cầm $38.80

Chay Thập Cẩm Tay Cầm $26.80