Món Ðặc Biệt Ðầu Bếp

Bào Ngư Nguyên Con với Dầu Hào $38.80

Bò Nhật Xào với Tỏi Xì Dầu / Tiêu Ðen / Tương Mù Tạt $48.80

Con Ðiệp Xào Paté Gan Ngỗng Ðông Cô $32.80

Gà Xào Xì Dầu Kiểu Hồng Kông $21.80

Gà Chiên Giòn Kiểu Hồng Kông $19.80

Trứng Cá Con Ðiệp Khô Xào Tương Ðặc Biệt $22.80

Vi Cá La Hán $22.80

Sườn Heo Tương Cay $20.80